Stel cookie voorkeur in

Schaken

Gratis schaaklessen

Drie avonden in de week geven meester Jan en juffrouw Bep op school gratis schaaklessen. Bij de schaaklessen werken de kinderen met oefenboeken en computers en natuurlijk wordt er op de schaakavonden ook geschaakt.
De kinderen kunnen ook schaakdiploma's halen. Zo zijn er diploma's voor de Eerste Stap, Tweede Stap, Derde Stap, Vierde Stap en Vijfde Stap. Eerst worden er proefexamens op school gemaakt, om te kunnen zien of er een kans van slagen is. Er zijn kinderen die met vijf diploma's onze school verlaten!
Bijna elk weekend bezoeken Klim-Opschakers een schaaktoernooi in de regio of verder weg in het land. Daarbij kunnen mooie prijzen gewonnen worden. Natuurlijk staat het plezier voorop, maar een prijs winnen is ook leuk!
 
Vanaf groep 4 kunnen kinderen zich aanmelden. Natuurlijk zijn ook de kinderen van de vestiging Roerdomplaan welkom op de schaakavonden aan de Bongerd! Als kinderen zich willen aanmelden op onze schoolschaakvereniging, willen we graag dat dit aan het begin van het schooljaar gebeurt, anders ontstaat er een achterstand in de (schaak)leerstof. Een enkele keer komt er een kind in de loop van het schooljaar bij, als het al wat schaaktechniek bezit.
 
Onze schoolschaakvereniging heeft een eigen website: www.ssv-klimop.nl.

Gunstige invloed

Ouders vragen weleens: "Kan schaken een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen?" Er is best veel onderzoek gedaan op dat gebied. De resultaten daarvan tonen aan dat kinderen die schaken op school krijgen, ook beter presteren in andere vakken.

Het is overduidelijk dat schaken op veel zaken een gunstige invloed heeft: gedisciplineerd logisch denken, abstract en analytisch denken, het beheersen van emoties en het concentratievermogen. Met gedisciplineerd denken wordt bedoeld: uit de vele mogelijkheden de juiste kiezen. Kasparov, de grootste schaker ooit, zegt erover: "Het schaakspel kan helpen bij het nemen van beslissingen op vele maatschappelijke gebieden."
Verder is schaken een sociaal gebeuren. Ouders die op schaaktoernooien zijn geweest, weten dat de kinderen op zo'n toernooi op een prettige manier met elkaar omgaan. Er is respect voor de tegenstanders en het omgaan met verlies werkt karaktervormend. Bij andere sporten is dat weleens anders! Schaken draagt dus ook bij tot een goede opvoeding.
 

Schaken op school

Hans Böhm (internationaal schaakmeester) legt in een paar punten uit waarom schaken goed in het lesaanbod kan worden opgenomen:
  • Je leert spelenderwijs vooruitdenken, exact rekenen, op je gevoel vertrouwen, analyseren, concentreren, met tijdsdruk omgaan en nog wat van die zaken die je altijd en overal kunt gebruiken.
  • Er zijn geen aparte leslokalen nodig, het digitale schoolbord is makkelijk inpasbaar; kortom, de school is bij uitstek geschikt voor schaakles.
  • Er is geen beperking met betrekking tot leeftijd, afkomst of geslacht.
  • De schaaksport heeft een toegevoegde waarde bij het onderwijs en kan zowel klassikaal gegeven worden als individueel.
  • Er is altijd wel een schaakvereniging in de buurt die kan inspringen.
  • Het lesmateriaal is zo gemaakt dat iedere leerkracht er mee kan werken, ook al kan hij zelf niet schaken, (het blijft een logisch spel).
  • Al het benodigde materiaal (spellen, instructieboekjes) zit handzaam in een grote kist.
  • Schaken is niet duur, niet onderhevig aan mode en je hebt geen andere kleren nodig.
  • Via de schaaksport maak je nationaal en internationaal makkelijk contact.
  • Kijk het allemaal eens na op www.speelz.org en geef het door aan je school.

Schaken is leuk!

Naast de gunstige leereffecten van schaken, is ook het creatieve en speelse karakter ervan van groot belang. Schaken is een cultureel instituut, waardoor het spel een educatief doel op zichzelf is. Kinderen gaan natuurlijk niet schaken om al die gunstige invloeden. Die gaan schaken, omdat ze het leuk vinden! Als ze zich erin verdiepen, zien ook zij dat het een spel is voor het leven.
Dat geven wij de kinderen mee, een spel voor het leven! Al ruim 40 jaar geeft Jan Sijbesma schaakles op onze school aan de Bongerd. Al jaren wordt hij daarbij geholpen door Bep van Hoorn. Vele leerlingen hebben bij ons op school het schaken geleerd, met veel plezier en succes!
In de schoolschaakkampioenschappen hebben we vele prijzen behaald. Ook landelijk spelen we aardig mee, we werden al vier keer Nationaal Schoolschaakkampioen. In onze regio, de Rotterdamse Schaakbond, werden we 29 keer eerste! Sinds augustus 1985 zijn we een officiële schaakvereniging en dat betekent dat we ook aan officiële kampioenschappen mee mogen doen. Al vele malen werden we daarna jeugdclubkampioen of leverden we een individuele kampioen. Bij het Nederlands Kampioenschap behaalden zowel meisjes als jongens nationale titels.