Stel cookie voorkeur in

Waar zijn we mee bezig?

We dragen allemaal een steentje bij.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.

Dat kan alleen als we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen denken en beslissen. 

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. 

Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school.

Bij een opgedragen taak gaat het  om een  soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak.

Blok 5