Stel cookie voorkeur in

Aanmelding van uw kind(eren)

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Ouders kunnen op afspraak hun peuter bij ons inschrijven. Een maand voor het bereiken van de vierjarige leeftijd zal het kind worden uitgenodigd voor enkele kennismakingsdagen. Aan de hand van de verkregen informatie tijdens het aanmeldingsgesprek zal het kind in een van de kleutergroepen worden geplaatst. De vijfjarige kinderen zijn leerplichtig; dit betekent dat ze wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan. We adviseren ouders van vierjarigen hun kind eveneens zo veel als mogelijk is naar school te laten gaan in het belang van de ontwikkeling van het kind. Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen vragen we de ouders naar de ontwikkeling van hun kind. U kunt hierbij denken aan gegevens van de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en natuurlijk van de ervaringen thuis. Samen met de ouders wordt de SiDi 3-vragenlijst ingevuld als zij hun kind definitief aanmelden op onze school. Met die informatie kunnen we, waar nodig, ons handelen afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind.

Van alle leerlingen vragen we in ieder geval het burgerservicenummer (BSN) en een kopie van de identiteitspapieren.

In de schoolgids treft u o.a. meer informatie over:

- Aanmelding van oudere kinderen
- Aanmelding kinderen met een extra zorgarrangement