Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Ouders en leerkrachten hebben het recht om op school mee te praten. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Ook aan onze school is dus een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Hierin horen ouders en leerkrachten zitting te hebben. Ouders die zitting willen nemen in de MR worden gekozen door ouders.
De vergaderdata van de MR zijn opgenomen in de schoolkalender. Een van de directieleden, de interne coördinator of de locatieleider, woont de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij, indien gewenst. Het bestuur van de school moet de MR om advies vragen en in sommige gevallen om instemming, alvorens een besluit genomen kan worden. Onze MR wordt ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK). In de GMR worden bovenschoolse zaken bediscussieerd en beslissingen genomen die betrekking hebben op het beleid, het personeelsbeleid en de financiën. 

Hebt u nog vragen over de MR?

Op de website voo.nl kunt u algemene informatie vinden over medezeggenschap in het openbaar onderwijs.
Wij staan u graag te woord als u meer wilt weten over het functioneren van de MR op onze school.
Belt u gerust naar een van onze locaties: Roerdomplaan (010) 450 24 59 of Bongerd (010) 450 78 40. 
U kunt de MR ook mailen:
 
mr-klimop@blickoponderwijs.nl           
 

De vergaderdata van de MR kunt u in de agenda terugvinden.

 

Samenstelling MR

Diane Verwest - Voorzitter/ penningmeester (pg)
Paula van Veen - Secretaris (pg)
mevrouw M. Huizer (og)
Saskia v/d Bosch (pg alleen GMR)
 

pg= personeels geleding
ol= ouder geleding