Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad ondersteunt het team bij alle voorkomende bijzondere activiteiten. De uitvoering hiervan is geregeld in commissies, die zijn samengesteld uit leerkrachten en ouders. Gezien het belang van de activiteiten die de ouderraad ondersteunt, is het wenselijk dat er vijf ouders van de locatie Roerdomplaan en vijf ouders van de locatie Bongerd zitting hebben in de ouderraad.
Zonder hulp van ouders is het niet mogelijk activiteiten zoals sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, minivierdaagse, schoolreisjes enz. uit te voeren.
Bezoekt uw zoon of dochter de obs Klim-Op en wilt u ook meewerken aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten voor kinderen op deze school, dan bent u van harte welkom in de ouderraad! De ouderraad is onder het telefoonnummer van de school bereikbaar.
Locatie Bongerd: (010) 450 78 40
Locatie Roerdomplaan: (010) 450 24 59
 
OR-vergaderingen
De ouderraad vergadert in principe vier maal per jaar, meestal om 9.00 uur, beurtelings in Klim-Op Roerdomplaan of Klim-Op Bongerd. Een vergadering duurt gemiddeld een uur.
 
Voor de ouderraad zijn er op dit moment vacatures. U kunt zich aanmelden via de school.