Stel cookie voorkeur in

Pedagogische visie

Op onze school werken we vanuit deze visie:

Wederzijds respect

Binnen o.b.s. Klim- Op communiceren wij met elkaar op een vriendelijke, belangstellende toon.

Samen leren

Door samen te leren en te werken leren leerlingen, ouders en leerkrachten van elkaar en met elkaar.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces.

Creatief

Wij stimuleren elkaar om creatief te denken, te ontdekken, verder te denken en oplossingen te zoeken.

Talentontwikkeling

Op onze school hebben wij oog voor verschillende vormen van talent en stimuleren de ontwikkeling daarvan.

 

 

 

 

Leren doen we samen