Stel cookie voorkeur in

Zij maken het verschil

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar klas: de lesgebonden taken en niet lesgebonden taken. De leerkracht zorgt middels bij- en nascholing er voor dat zijn deskundigheid op peil blijft.

De intern begeleider

De intern begeleider draagt zorg voor de ondersteuning van leerkrachten bij de hulp aan kinderen die een specifiek probleem hebben dat hun ontwikkeling remt of hindert. Daarnaast heeft de intern begeleider een coördinerende taak en een innoverende taak in het kader van zorg en begeleiding.

De ICT-coördinator

De ICT-coördinator draagt zorg voor alles wat met de computers op onze school te maken heeft, zowel de technische kant als voor de onderwijsinhoudelijke kant.

De vakleerkracht

De Klim-Op heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle groepen 3 t/m 8 krijgen één gymles per week van deze leerkracht. De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de totale leerlijn bewegingsonderwijs.

De conciërge

Op de Klim-Op werkt een conciërge die allerlei huishoudelijke taken en administratief en kopieerwerk verricht.

 

De Directie

De directeur is integraal leider van de school. Hij is verantwoordelijk voor het beleid van de school dat in samenwerking met het managementteam wordt vastgesteld.